Voorwaarden

Voorwaarden

Per 1 juli 2018 hebben we onze voorwaarden aangepast aan nieuwe Europese Wetgeving. U vindt de nieuwe en zeer uitgebreide voorwaarden op deze pagina. Onderstaande voorwaarden zijn daarmee niet in conflict en dienen als een samenvatting van de nieuwe reisvoorwaarden.

De reizen die Belarus & Oekraïne Reizen aanbiedt worden uitgevoerd onder de hier nader omschreven reisvoorwaarden.

Aanmelding en reservering
U boekt een reis door het boekingsformulier, aanwezig op deze website, in te vullen en naar ons op te emailen of per post op te sturen.
U kunt telefonisch (023-700 1222) reserveren, doch dan dienen wij binnen vijf dagen uw bevestiging middels het ingevulde boekingsformulier te ontvangen.

Prijzen
Wij houden ons het recht voor om de gepubliceerde reissommen te wijzigen indien wijzigingen in de kosten van accommodatie en/of vervoer daartoe aanleiding geven. Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor eventueel voorkomende drukfouten in de genoemde prijzen.

Reserveringskosten en wijzigingskosten
Brengen wij niet in rekening.

Garantie
Na uw aanmelding sturen wij u een faktuur voor de volledige reissom toe. Ter bevestiging van het reisaanbod vragen we u een aanbetaling van 15% van de reissom te voldoen. De overige 85% dient uiterlijk 45 dagen voor aanvang van het reisprogramma te zijn voldaan. In speciale gevallen wordt hier van afgeweken.
Wij zijn sedert mei 2014 aangesloten bij de Stichting GGTO om te voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. garantieverstrekking.
“De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op lokatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.”
Kazachstan Specialist (waaronder Belarus & Oekraïne Reizen valt) is lid (en medeoprichter) van de Vereniging van Kleine Reisorganisaties (de VvKR), opgericht op 15 april 2011.

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering van de reis door de klant zullen wij een deel van de reissom in rekening brengen, als volgt:
– bij annulering tussen 56-30 dagen voor aanvang van uw reis, 15% van de reissom
– bij annulering tussen 30-22 dagen voor aanvang van uw reis, 30% van de reissom
– bij annulering tussen 21-7 dagen voor aanvang van de reis, 65% van de reissom
– bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de reis, 100% van de reissom
Opmerking: kosten van door Belarus & Oekraïne Reizen vooruitbetaalde vliegtickets dienen ten allen tijden geheel worden voldaan bij annulering van uw reis.

Voorbehoud
Belarus & Oekraïne Reizen vindt het eer om u een reis aan te bieden in de regio, en we zijn het zowel aan u als aan ons zelf verplicht om onze reizen conform de verwachtingen uit te voeren.
Het is echter mogelijk dat door oorzaken van klimatologische aard, of van politieke aard, of als gevolg van andere externe factoren, afgeweken moet worden van het originele reisplan of een geplande accommodatie. Wij zullen in zo’n geval onze uiterste best doen om met alternatieve voorzieningen te komen die niet van een mindere kwaliteit zijn dan de geplande voorzieningen.
Omdat deze externe factoren buiten de macht van ons zelf en van onze partners liggen kunnen wij hier geen aansprakelijkheid voor nemen.